Pokusné ověřování získání výučního listu i maturitní zkoušky v oboru mechanik elektrotechnik

Naše škola byla zařazena do programu MŠMT ČR k možnosti získání výučního listu zároveň s maturitní zkouškou v oboru mechanik elektrotechnik.

Žáci letošního a budoucího prvního ročníku oboru ME mají možnost na konci 3. ročníku svého studia složit závěrečnou zkoušku, a získat tak výuční list v oboru elektromechanik pro zařízení a přístroje. Ve svém 4. ročníku se budou připravovat ke zkoušce maturitní.

Jedinečná příležitost!

 

 

Vážení rodiče a studenti,

tento týden bude dokončena stavba zabezpečující vstup do budov naší školy. Z uvedeného důvodu bude nezbytné, aby žáci i zaměstnanci školy používali ke vstupu do budov školy ISIC kartu nebo čip.

Veškeré výhody ISIC karty jsou vysvětlené na následující stránce. Ti žáci, kteří nemají zájem využívat výhod ISIC karty, musejí ke vstupu do školy mít čip.

ISIC karty i čipy zajišťuje naše škola, a to levněji než u standardního poskytovatele.

ISIC karty se pro využívání výhod musí každý rok obnovovat. Pro vstup do školy však bude karta platná po celou dobu docházky do školy, i když nebude obnovena pro využívání výhod.

Čip je možné též získat ve škole. Bude zapůjčen za částku 150,-Kč, která je vratnou zálohou a bude po odevzdání čipu studentu vrácena.

Platba za karty nebo čipy bude realizována převodem na účet č. 8538171/0100 do 30. 11. 2019, variabilní symbol = 693, do zprávy pro příjemce uveďte prosím jméno a příjmení žáka. Pouze ve výjimečných případech bude platba možná v hotovosti v sekretariátu školy nebo u ekonomky.

Upozorňujeme, že od 15. 12. 2019 chceme nový elektronický vstupní systém do budov školy, který je propojen s docházkou v Bakalářích i evidencí stravování, spustit. Od této chvíle se jinak žák do prostor školy dostane jen obtížně.

Žádám Vás tedy o uhrazení částky 290,- Kč, případně 150,- Kč na účet školy co nejdříve. Po zaplacení částky obdrží žák kartu ISIC nebo čipovou kartu ve škole max. do 10 dnů.

Děkujeme za spolupráci.

vedení školy

Vážení rodiče,

   rádi bychom Vás informovali, že naše škola vydává svým studentům mezinárodní studentský průkaz ISIC. Tento průkaz je především identifikačním dokladem, který potvrzuje studium na naší škole, ale rovněž funguje jako mezinárodně uznávaný doklad studenta, akceptovaný ve 130 zemích světa (včetně všech členských zemí EU), a také jako karta využitelná pro zhruba 2.000 různých slev a výhod v ČR. ISIC je také neocenitelnou pomůckou při cestování – v zahraničí bude ISIC uznán na více než sto dvaceti pěti tisících místech.

Co přináší ISIC vydaný přes naši školu?

 • Funguje jako čipová karta na vstup do školy/do jídelny. Nemusíte již tedy svému synovi/své dceři pořizovat speciální čip.
 • Je oficiálním průkazem studenta naší školy
 • Mnohými institucemi je uznáván jako plnohodnotné potvrzení o studiu (např. městské dopravní podniky)
 • Školní ISIC si není nutné každý rok pořizovat znovu – vydaný průkaz zůstává držiteli po celou dobu studia; licence ISIC je však platná pouze od září do konce následujícího kalendářního roku (16 měsíců), po roce se následně student může rozhodnout, zda si zakoupí známku prodlužující platnost, kterou získá pouze ve škole.
 • Školní ISIC je levnější!
  • Prvotní pořízení průkazu stojí 290 Kč
  • Cena prodloužení v dalších letech je pouze 180 Kč
  • V případě ztráty či zničení vystavujeme duplikát za 110 Kč

(ISIC v běžné distribuci stojí 350 Kč každý rok)

Co přináší ISIC?

 • Platnost ve 130 zemích světa, více než 125.000 slev po celém světě.
 • Slevy a výhody v dopravě: MHD nejen v krajských městech, sleva na téměř 300 autobusových linkách v ČR, některých krajích funguje ISIC i jako náhrada žákovského průkazu.
 • Speciální celoroční cestovní pojištění UNIQA od 200 Kč.
 • Slevy na více než 2.000 místech v ČR:
  • při nákupech, stravování a vzdělávání
  • na vstupném na festivaly, akce, do klubů
  • na vstupném do kin a divadel
  • na permanentky v lyžařských areálech
  • při cestování - letenky, autobusové a vlakové jízdenky
  • na vstupném do světově proslulých kulturně-historických památek
  • při ubytování v hotelech, kempech a ubytovnách
 • Je akceptován většinou dopravních podniků po celé ČR jako potvrzení o studiu

Jak si ISIC objednat?

   O průkazy ISIC se na naší škole stará sekretářka ředitele. Žádost o vydání průkazu, kterou jste obdrželi spolu s tímto dopisem, prosím vyplňte, podepište (u studentů mladších 16 let je vyžadován podpis zákonného zástupce) a přineste uvedené kontaktní osobě na škole spolu s fotografií průkazového formátu a poplatkem 290 Kč. Hotový průkaz Vám bude vydán po vytvoření opět u kontaktní osoby.

 

Organizace školního roku 2020 - 2021

 

1) ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU se koná: 1. 9. 2020 v 8,00 hodin

   1. pololetí končí:     28. 01. 2021            

   Vysvědčení se žákům předá: 28. 01. 2021

   2. pololetí končí:     30. 06. 2021            

   Vysvědčení se žákům předá: 30. 06. 2021

2) PRÁZDNINY

   podzimní prázdniny           29. a 30. 10. 2020  

   vánoční prázdniny              23. 12. 2020 – 03. 01. 2021, vyučování začne 04. 01. 2021

   pololetní prázdniny            29. 01. 2021

   jarní prázdniny                   08.  - 14. 03. 2021

   velikonoční prázdniny        01. 04. 2021

   hlavní prázdniny                 01. 07. - 31. 08. 2021

   učitelé nastoupí                   25. 08. 2021   

           

3) TERMÍNY PEDAGOGICKÝCH RAD

čtvrtletní pedagogická rada                         12. 11. 2020

pololetní klasifikační pedagogická rada      26. 01. 2021  

čtvrtletní pedagogická rada                         27. 04. 2021  

závěrečná klasifikační pedagogická rada    24. 06. 2021

  

4) TŘÍDNÍ SCHŮZKY

12. 11. 2020   v 17,00 hod.

27. 04. 2021   v 17,00 hod.    

                                 

5) ZÁVĚREČNÉ ZKOUŠKY – TŘÍDA ES 3

Obor: elektromechanik pro zařízení a přístroje

klasifikační pedagogická rada za 2. pololetí 27. 05. 2021              

ročníkové vysvědčení vydá třídní učitel dne 31. 05. 2021, od 8.00 do 8.45 zhodnotí prospěch a chování za 2. pololetí, žákům předá informace o organizaci ZZ a slavnostně ukončí 3. ročník

písemná ZZ: 01. 06. 2021                                                              

praktická zkouška: 02. 06. 2021                                                                                     

oznámení výsledků písemné a praktické ZZ: 04. 06. 2021              

přípravné volno: 04. – 09. 06. 2021                                                                           

ústní ZZ: 10. 06. 2021  

                                                                

Obor: strojní mechanik

klasifikační pedagogická rada za 2. pololetí 27. 05. 2021              

ročníkové vysvědčení vydá třídní učitel dne 31. 05. 2021, od 8.00 do 8.45 zhodnotí prospěch a chování za 2. pololetí, žákům předá informace o organizaci ZZ a slavnostně ukončí 3. ročník

písemná ZZ: 01. 06. 2021                                                              

praktická zkouška: 02. – 03. 06. 2021                                                                                     

oznámení výsledků písemné a praktické ZZ: 04. 06. 2021              

přípravné volno: 04. – 09. 06. 2021                                                                           

ústní ZZ: 10. 06. 2021 

                                              

6) DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ:

26. listopadu 2020      8.00 – 17.00 hod.

14. ledna 2021            8.00 – 17.00 hod.

23. ledna 2021            8.00 – 12.00 hod. – sobota

7) ADAPTAČNĚ SPORTOVNÍ KURZ S PREVENTIVNÍM PROGRAMEM

   PRO 1. ROČNÍKY

- místo: Sloup v Čechách

- termín kurzu: 16. – 18. 9. 2020       

- pedagogický dozor: Ing. Janďourková, Mgr. Uhrová, Ing. Polák

 

Vážená děvčata a chlapci, vážení rodiče, vážení kolegové,

dne 1. září jsem byla Radou Středočeského kraje jmenována ředitelkou příspěvkové organizace Střední odborné školy a Středního odborného učiliště v Kralupech nad Vltavou. Ráda bych Vás touto cestou pozdravila a popřála Vám mnoho úspěchů v nadcházejícím školním roce.

               Především mezi námi vítám nové žáky prvních ročníků, věřím, že se mezi námi budou cítit dobře a že budou hrdí na to, že si vybrali ke studiu naši školu.

Úspěšný školní rok také přeji všem pedagogickým i nepedagogickým pracovníkům školy, prosím všechny, zda by mohli mít na paměti, že náš cíl je udělat maximum pro kvalitní vzdělání našich žáků. Myslím, že za pedagogy naší školy mohu žákům slíbit, že se budou snažit předat své bohaté zkušenosti, a pokud se vám budou zdát někdy přísní, vždy to bude pro dobro věci. Na oplátku od vás požadujeme plnění vašich školních povinností a dodržování pravidel stanovených naším školním řádem.

Rodiče žáků prosím, zda by mohli být svou autoritou občas nápomocni, věříme, že jste naši školu pro své dítě zvolili po zralé úvaze a dobře víte, že úspěch nepřichází sám. Pomozte dětem překonat mnohdy slabé chvíle, na které v jejich věku mají nárok. Pokud škola i rodina budou působit společně a jednotně, vše půjde mnohem lépe.

Jestliže kdokoli z vás, žáků, rodičů i zaměstnanců školy, bude potřebovat moji pomoc, konzultaci či radu, neváhejte se na mne obrátit. Je lepší řešit problém hned než později nebo vůbec.

Těším se na spolupráci.

Mgr. D. Binková                                                                                                                                            2. září 2018

Přehled události z kalendáře

Žádné události

Přehled aktuálních článků

květen 2021
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31
© SOŠ a SOU Kralupy nad Vltavou. 2019 All Rights Reserved.

Search